Aktualności

24 kwietnia 2012

24 kwietnia 2012

W ramach upowszechniania rezultatów projektu dnia 23 kwietnia 2012 roku w siedzibie PWSZ w Skierniewicach została zorganizowana konferencja „Wszechnica Skierniewicka”...

 

29 marca 2012

W oparciu o raport (wnioski) z panelu eksperckiego oraz w oparciu o wyniki projektu badawczego powstała Strategia kształcenia Ustawicznego Wszechnicy Skierniewickiej...

 

13 marca 2012

Dnia 12 marca 2012 roku na posiedzeniu Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach podjęto uchwałę na mocy której wyrażono pozytywną opinię...